Kredyty i nie tylko
  Kredyt z pustym BIK
 
           Kredyt gotówkowy – Bank  B G Ż

Podstawowe cechy produktu:

   · kredyt dostępny dla osób pracujących, prowadzących
     działalność gospodarczą, rolników, emerytów i rencistów

   · wiek kredytobiorcy do 75 lat

   · niskie oprocentowanie już od 8,5 %

   · minimalny okres zatrudnienia wynosi 3 miesiące

   · minimalny dochód 800 PLN netto
 
  · okres kredytowania do 60 miesięcy

   · kwoty kredytu od 500 do 50 000 PLN

   · bez dodatkowych zabezpieczeń, na dowolny cel
 
  · wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu są
     ograniczone do minimum

   · szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 
  · wysoka przyznawalność,
 
  · praca poprzez przyjazny i łatwy w obsłudze system
     informatyczny dostępny ON-LINE,
  
  · gwarantujemy wsparcie marketingowe oraz opiekę
     koordynatora regionalnego,

   · atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne dla Pośrednika.Dokumenty wymagane od Partnera w celu podpi sania umowy o współpracy:
Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS,
Kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie nr NIP,
Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
Kserokopia dowodu osobistego właściciela/współwłaścicieli firmy.


Zapraszamy do współpracy
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
reklama